• ul.Strefowa 12, 39-300 Mielec

Jan Szczur

Kierownik Logistyki

Kierownik Logistyki MPT Poland.