• ul.Strefowa 12, 39-300 Mielec

Otrzymanie certyfikatu ISO 14001:2015

12.09.2022r. Firma MPT Poland otrzymała certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001:2015. Certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego wykazuje zwiększoną świadomość zrównoważonego rozwoju i daje firmie wiarygodną ekologicznie przewagę konkurencyjną na rynkach krajowych i międzynarodowych.