Usługi

Nasze części przechodzą pełny proces produkcyjny –
od tłoczenia metalu po finalne pakowanie.

TŁOCZENIE BLACH

GRATOWANIE DYSKOWE

ŚRUTOWANIE POWIERZCHNI

OBRÓBKA WIBROŚCIERNA

MYCIE DETALI

TŁOCZENIE

Od 2016 roku nasza firma specjalizuje się w wykrawaniu i tłoczeniu blach na prasach mechanicznych i hydraulicznych.

Realizujemy tłoczenie blach z wykorzystaniem pras mimośrodowych (nacisk od 65 do 400 ton) oraz hydraulicznych (nacisk od 150 do 250 ton).

Nasz park maszynowy liczy 26 pras, o różnym nacisku.

Zakres obróbki plastycznej dotyczy wykrawania i tłoczenia blach stalowych lub mosiężnych od 0,5 mm do 8 mm grubości i szerokości kręgu od 10 do 300 mm.

GRATOWANIE
DYSKOWE

Proces ten pozwala usunąć powstały grat podczas produkcji dzięki czterem tarczom ścierającym.

ŚRUTOWANIE
POWIERZCHNI

Urządzenie te przeznaczone jest do wszechstronnego automatycznego śrutowania pojedynczych dużych elementów bądź mniejszych umieszczanych na specjalnych zawieszkach. Wewnątrz urządzenia obrabiane przedmioty wykonują ruchy oscylacyjno-rotacyjne, zapewniając tym samym optymalną jakość obróbki.

Dzięki kompaktowej budowie możliwe jest jego ustawienie nawet na niewielkiej gabarytowo powierzchni.

Ekonomiczna i przyszłościowa kompaktowa śrutownica zawieszkowa

Przedmioty obrabiane zawieszane są przez operatora na specjalnej zawieszce obróbkowej znajdującej się na zewnątrz urządzenia. Po załadunku i wprowadzeniu zawieszki z przedmiotami obrabianymi do wnętrza komory roboczej i po ręcznym zamknięciu drzwi, zawieszka wykonuje podczas śrutowania jednoczesny ruch obrotowy i oscylacyjny.

Gwarantuje to, że wszystkie zewnętrzne powierzchnie przedmiotów obrabianych zostaną dokładnie oczyszczone.

Urządzenie wyposażone jest w system zawieszkowy typu Y, pozwalający na stosowanie dwóch zawieszek obróbkowych jednocześnie.

OBRÓBKA
WIBROŚCIERNA

Gratowanie to usuwanie ostrych pozostałości materiału (metalu lub tworzyw sztucznych ) tzw. gratów z krawędzi detalu. Powstają one na skutek cięcia laserowego, obróbki skrawania lub z wyprasek.

Stępienie ostrych krawędzi jest konieczne w celu poprawy funkcjonalności lub estetyki danego detalu oraz ochrony ciała przed skaleczeniem.

Obróbka wibrościerna polega na umieszczeniu w czaszy roboczej detali wraz z wodą, płynem technologicznym oraz specjalnie dobranym medium. Następnie maszyna wprawiana jest w ruch poprzez system napędu wibracyjnego. Wzajemne oddziaływanie materiału ściernego i obrabianych detali prowadzi do ścierania nierówności, ostrych zadziorów, krawędzi, a także stanowi przygotowanie pod proces

Gratowanie stanowi niezwykle istotny proces w branży automotive. Pozostawienie nawet niewielkich zadziorów może uniemożliwić złożenie komponentów, a ostre krawędzie mają wpływ na grubość i przyczepność nakładanej powłoki lakierniczej.

Posiadamy trzy wibratory bębnowe firmy WALTHER TROWAL, w którym stosujemy kształtki ścierne o różnych wymiarach i kształtach. Obecnie stosujemy proces obróbki dla detali mosiężnych jak również stalowych.

MYCIE
DETALI

Produkcja elementów systemów bezpieczeństwa do samochodów wymaga dostarczania detali wolnych od zabrudzenia.

Z tego powodu MPT Poland realizuje proces mycia tych detali.

Aktualnie posiada jedną linię myjąco – suszącą.

W procesie mycia wykorzystywana jest woda wraz z odpowiednimi środkami chemicznymi.

Sprawdź, co możemy Ci zaoferować!

Każdą z naszych usług wykonujemy indywidualnie. Dlatego zawsze istnieje możliwość wykonania zarówno poszczególnych rodzajów usług, jak i wyprodukowania całej części.

W celu uzyskania szczegółowych informacji technicznych i możliwości

wykonania usługi prosimy o kontakt z naszą firmą